Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, την επίβλεψη και την υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια κατοικιών, γραφείων ή βιομηχανικούς χώρους (Δομημένη Καλωδίωση), ακόμη και να γίνουν και υπό μορφή επεκτάσεων – αναβαθμίσεων των υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

Μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων με εγγύηση ποιότητας.

Πραγματοποιούνται μελέτες και εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων όπως συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης-CCTV, πυρανίχνευσης, ηχητικών εγκαταστάσεων και τηλεόρασης.

Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης καλύπτει τα εξής :

  • Συμβατική τηλεφωνία
  •  Voip – ip τηλεφωνία
  •  Τηλεοπτική καλωδίωση
  •  Καλωδίωση συστήματος ασφαλείας και καμερών
  •  Έλεγχος φωτισμού
  •  Δίκτυο δεδομένων χαλκού
  •  Δίκτυο δεδομένων οπτικής ίνας
  •  Αυτοματισμοί
  •   Πυρασφάλεια