Υπηρεσία CRM

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης πελατών

Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας CRM

 

  • Δυνατότητα πρόσβασης ανά χρήστη με διαφορετκό username & password
  • Responsive design : σε κινητές συσκευές

Projects

  • Δημιουργία νέων  projects
  • Δυνατότητα καταχώρησης πελάτη ανά project
  • Δυνατότητα upload της οικονομικής προσφοράς, εγγράφων και πληροφορίας που αφορά το
  • Παρακολούθηση οικονομικής αξίας project
  • Παρακολούθηση κατάστασης του project (in progress/completed)
  • Παρακολούθηση project σε ημερολόγιο (ημέρα & ώρα) από το χρήστη.

Πελάτες

  • Δημιουργία καρτέλας στοιχείων πελάτη
  • Παρακολούθηση συνολικού τζίρου πελάτη ανά χρονικά διαστήματα