Τι είναι

 Η αρχιτεκτονική και η δομή του δικτύου της επιχείρησης αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εταιρικού δικτύου, τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθούν όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης.

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως είναι το ποιο σημαντικό στοιχείο λειτουργίας της επιχείρησης.

Υλοποίηση

Τα στάδια που ακολουθούνται αποτελούνται απο τα παρακάτω βήματα:

 • Καταγραφή δικτυακών αναγκών  της επιχείρησής σας
 • Μελέτη της μορφολογίας του κτιρίου στην οποία στεγάζεται
 • Πρώτη μελέτη υλοποίησης η οποία περιλαμβάνει την τοπολογία του δικτύου, τον τύπο δικτύωσης, γίνεται επιλογή κομβικών σημείων, επιλογή παθητικών και ενεργητικών δικτυακών στοιχείων.
 • Σχεδιάσμός ένα ενοποιημένου δικτύου  το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας
 • Εγκατάσταση του δικτύου και πλήρη υποστήριξη
 • Μελέτη και παραγωγή ολοκληρωμένων προτάσεων βελτίωσης υπαρχόντων δικτύων (Ενσύρματα Δίκτυα).
 • Μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη τοπικών δικτύων LAN (Local Area Networks).
 • Παραμετροποίηση περιοχών DMZ και την εισαγωγή συστημάτων firewall.
 • Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη σε δίκτυα για επιχειρησιακή χρήση.
 • Δομημένη καλωδίωση.
 • Τερματισμός ήδη υπάρχουσας καλωδίωσης
 • Τοποθέτηση επιτοίχιων καναλιών και πριζών δικτύου σε κτίρια που δεν διαθέτουν καλωδίωση
 • Ένωση δυο ή περισσοτέρων τοπικών δικτύων
 • Παραμετροποίηση LAN Router
 • Domain Controller
 • Group Policies
 • Terminal Services
 • Fax Server
 • Ορισμοί δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών σε κοινόχρηστους φακέλους και αρχεία.
 • Έλεγχος υπάρχοντος δικτύου και μελέτη – υλοποίηση βελτιστοποίησης απόδοσης και αξιοπιστίας.
 • Διαχείριση ήδη υπάρχοντος δικτύου.