Τι είναι

Ο όρος firewall ή τείχος προστασίας στην ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιείται για να δηλώσει το πρόγραμμα που είναι ρυθμισμένο ούτως ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει αντίστοιχα τα διάφορα πακέτα δεδομένων που περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε ένα άλλο.Είναι ο ρυθμιστής  κατα έναν τρόπο της  κυκλοφορίας δεδομένων ανάμεσα σε δύο δίκτυα υπολογιστών μεταξύ διαδικτύου και τοπικού δικτύου.

Κύριος σκοπός ενός firewall είναι η πρόληψη επιθέσεων στον τοπικό δίσκο και κατ’ επέκταση η ασφάλεια και αντιμετώπιση τους. Παρέχει άμεση ασφάλεια διότι ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να απορρίπτει όλες τις συνδέσεις εκτός από εκείνες που επιτρέπει ο διαχειριστής του δικτύου.

Πλεονεκτήματα

  • Φίλτρα
  • Ασφάλεια
  • Διαχείριση Δικτύου