Τι είναι

Η Τηλεόραση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου ή αλλιώς  ΙPTV είναι η παροχή των υπηρεσιών  ψηφιακής τηλεόρασης μέσω του πρωτοκόλλου διαδικτύου.

Τηλεοπτικά κανάλια απ’ όλο τον κόσμο και υπηρεσίες Video on Demand  μεταδίδονται στις τηλεοράσεις μέσω μιας ευρυζωνικής σύνδεσης, αντί μέσω συμβατικών μορφών εκπομπής.

Παρέχεται κατα αυτόν τον τρόπο άμεσα εικόνα και ήχος μέσω μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο.

IPTV σε ξενοδοχεία

Όλο και περισσότερα ξενοδοχεία εγκαθιστούν υπηρεσίες IPTV αναβαθμίζοντας κατα αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχουν στους επισκέπτες τους.

Πλεονεκτήματα

  • Προσαρμοσμένη λίστα προγραμμάτων ανάλογα με τον επισκέπτη.
  • Αυτοματοποιημένη  επιλογή προγραμμάτων ανάλογα με την εθνικότητα του επισκέπτη.
  • Welcome message και σύστημα προβολής μηνυμάτων
  • Πληροφορίες υπηρεσιών Ξενοδοχείου
  • Πολλαπλά παράθυρα πλοήγησης.
  • Καλύτερη ποιότητα του ψηφιακού video και ήχου
  • Πιο διαδραστική με τον χρήστη.
  • Χαμηλότερο κόστος για τους παρόχους και χαμηλότερες τιμές για τους χρήστες.