Η Οπτική Ίνα είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη δομημένη καλωδίωση, προσφέροντας τεράστιες ταχύτητες στις επιχειρήσεις.

Διατίθενται και εγκαθιστώνται οπτικές ίνες Multimode  & Single Mode. Patch cords όλων των συνδυασμών connector, pigtails για συγκολλήσεις στο πεδίο, fiber optic adaptors, fiber optic attenuators, fiber optic dust caps.
Οπτικές πρίζες και μετατροπείς, Fiber Optic Couplers, Through Adapters.

H Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία και στοιχεία δομημένης καλωδίωσης που θα χρειαστούν σε μία εγκατάσταση, όπως οι οπτικοί κατανεμητές και τα patch panel.

Προϊόντα

  • Πλαστικοί επίτοιχοι κατανεμητές οπτικών ινών με απόληξη ST-SC-LC-FC με 4, 6, 8, 12 ή 24 θύρες, MultiMode ή Single Mode, εσωτερικού χώρου.
  • Μεταλλικοί επίτοιχοι κατανεμητές οπτικών ινών με απόληξη ST-SC-FC με 6, 12 ή  24 θύρες, MultiMode ή Single Mode, εσωτερικού χώρου.
  • Στεγανοί μεταλλικοί επίτοιχοι κατανεμητές οπτικών ινών, στεγανότητας IP55, με απόληξη ST-SC-LC-FC με 4, 6, 8, 12, 16 ή 24 θύρες, MultiMode ή Single Mode, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.
  • Οπτικά ικριώματα ETSI 19”.
  • Υπο-ικρίωμα (subrack) οπτικών ινών 19″ 84HP  &  Fiber Optic connector module (8HP/3U).
  • Οπτικά patch panels 19” διεπαφής ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 (4-6-8-12-16-24 θυρών) για ίνες Multimode ή Single Mode.
  • Οπτικά patch panels 19”-23” διεπαφής ST, FC, LC ( 36 θυρών/48 θυρών /96 θυρών) για ίνες Multimode ή Single Mode.