Τι είναι η οπτική ίνα στα σύγχρονα δίκτυα;

Όταν λέμε οπτική ίνα, εννοούμε ένα καλώδιο οπτικών ινών. Ο κόσμος των τηλεπικοινωνιών κινείται γρήγορα από τα δίκτυα καλωδίων χαλκού (utp) στις οπτικές ίνες. Η οπτική ίνα είναι ένα πολύ λεπτό σκέλος του καθαρού γυαλιού που ενεργεί ως κυματοδηγός για το φως το οποίο μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις. Χρησιμοποιεί μια αρχή γνωστή ως εσωτερική αντανάκλαση.

Το καλώδιο οπτικών ινών αποτελείται από δύο στρώματα του γυαλιού: Ο πυρήνας, ο οποίος φέρνει το πραγματικό ελαφρύ σήμα, και την επένδυση, η οποία είναι ένα στρώμα του γυαλιού που περιβάλλει τον πυρήνα. Η επένδυση έχει χαμηλότερο δείκτη διάθλασης από τον πυρήνα. Αυτό προκαλεί συνολική εσωτερική αντανάκλαση μέσα στον πυρήνα. Οι περισσότερες ίνες λειτουργούν σε duplex ζεύγη: μία ίνα χρησιμοποιείται για τη μετάδοση και η άλλη χρησιμοποιείται για την λήψη.

Αλλά είναι δυνατόν να στείλει και τα δύο σήματα πάνω από ένα μόνο σκέλος. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καλωδίων οπτικών ινών: Μονότροπες ίνες (SMF) και πολύτροπες ίνες (MMF). Η διαφορά είναι στο μέγεθος του πυρήνα. Η πολύτροπη ίνα έχει ένα πολύ ευρύτερο πυρήνα, επιτρέποντας πολλαπλές λειτουργίες (ή “ακτίνες”) του φωτός για να διαδώσει. Η μονότροπη έχει ένα πολύ στενό πυρήνα που επιτρέπει μόνο μία ακτίνα φωτός για να διαδώσει. Κάθε τύπος ίνας έχει τις διαφορετικές ιδιότητες με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Η πληροφορία προς λήψη ή μετάδοση δεν είναι ηλεκτρική, αλλά είναι μέσα στο φως που ανακλάται εντός του καλωδίου οπτικής ίνας.

Γιατί να χρησιμοποιήσω καλώδιο οπτικών ινών;

Οι οπτικές ίνες στις υπηρεσίες δικτύου μας δίνουν αρκετά πλεονεκτήματα. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:

1. Μπορούν να μεταφέρουν απεριόριστες πληροφορίες
2. Έχουν μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς της πληροφορίας
3. Έχουν πολύ χαμηλές απώλειες μετάδοσης (<0.2dB/km)
4. Δεν διαχέουν τη θερμότητα
5. Έχουν ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
6. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος του καλωδίου οπτικής ίνας. (Τα καλώδια utp δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μήκος τα 90 μέτρα)
7. Με ένα μόνο καλώδιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κάθε πυρήνα για διαφορετική δικτυακή χρήση.

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω οπτική ίνα;

Τα καλώδια οπτικών ινών έχουν πολλές χρήσεις σε ποικίλες καταστάσεις στις βιομηχανίες και τις εφαρμογές. Μερικές από αυτές τις χρήσεις είναι:

Τηλεπικοινωνιακή

Η τηλεφωνική μετάδοση χρησιμοποιεί καλώδια οπτικών ινών. Αυτές οι ίνες μεταδίδουν ενέργεια με τη μορφή παλμών φωτός. Η τεχνολογία του είναι συγκρίσιμη με εκείνη των ομοαξονικών και των τηλεφωνικών καλωδίων. Οι οπτικές ίνες είναι σε θέση να χειριστούν χιλιάδες συνομιλίες ταυτόχρονα.

Δικτυακή

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση διακομιστών και χρηστών σε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου και βοηθούν επίσης στην αύξηση της ακρίβειας και της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.

Άμυνα / Κυβέρνηση

Χρησιμοποιούνται ως υδροτηλέφωνα για σόναρ και σεισμικές χρήσεις, όπως καλωδίωση σε υποβρύχια, αεροσκάφη και άλλα οχήματα.

Αποθήκευση δεδομένων

Τα καλώδια ινών χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων καθώς επίσης και τη μετάδοση. Τα καλώδια οπτικών ινών χρησιμοποιούνται επίσης για την απεικόνιση και το φωτισμό και ως αισθητήρες για να ελέγξουν και να μετρήσουν μια απέραντη σειρά μεταβλητών. Επιπλέον, τα καλώδια ινών χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη, την έρευνα και τη δοκιμή σε όλες τις προαναφερθείσες εφαρμογές όπως επίσης και για βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις.

Πως γίνεται ο τερματισμός της οπτικής ίνας;

Τύποι Connectors

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι τερματισμού. Έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και για διαφορετικές χρήσεις. Η επιλογή αυτή εξαρτάται από την εφαρμογή και τον εξοπλισμό για την οποία χρησιμοποιούνται. Τους τύπους τερματισμού τους ονομάζουμε connectors.

Οι πιο κοινοί βρίσκονται παρακάτω:

1. SC Connectors (Subscriber Connector ή Square Connector ή Standard Connector)

Χρησιμοποιούνται για single-mode και multi-mode καλώδια οπτικής ίνας.

Προσφέρουν αντοχή με χαμηλό κόστος, τα κεραμικά τους άκρα προσφέρουν ακριβή ευθυγράμμιση με μια ασφάλεια για κλείδωμα και προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την χρήση τους, σε σχέση με άλλους τύπους. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε δίκτυα και τηλεπικοινωνίες.

2. ST Connectors (Straight Tip)

Είναι connectors τύπου keyed bayonet όπου θυμίζει τους connectors τύπου BNC. Χρησιμοποιούνται για single-mode και multi-mode. Μπορούν επίσης εύκολα και γρήγορα να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν σε καλώδιο οπτικής ίνας. Κατασκευάζονται από μεταλλικό περίβλημα, είναι επινικελωμένοι και έχουν κεραμική άκρη. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε δίκτυα Η/Υ.

3. LC Connectors (Lucent Connector ή Little Connector ή Local Connector)

Χρησιμοποιούνται για single-mode και multi-mode. Είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό, προσφέρουν ακριβή ευθυγράμμιση μέσω της κεραμικής άκρης τους και έχουν ασφάλεια στο κλείδωμα. Χρησιμοποιούνται για συνδέσεις υψηλής πυκνότητας σε SFP, SFP+ και XFP πομποδέκτες.

Η aic αναλαμβάνει δίκτυα οπτικών ινών;

Η aic ήταν πάντοτε καινοτόμα και πρωτοπόρα. Σαφώς και αναλαμβάνει την υλοποίηση της παθητικής υποδομής οπτικών ινών με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Εξειδικευμένοι τεχνικοί και μηχανικοί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία κολλήσεων και μετρήσεων αναλαμβάνουν την υλοποίηση της οπτικής σας υποδομής.

Διατίθενται και εγκαθίστανται οπτικές ίνες Multimode & Single Mode.

Patch cords όλων των συνδυασμών connector (LC,ST,SC) , pigtails για συγκολλήσεις στο πεδίο, μετατροπείς οπτικής ίνας, SFP και πολλά άλλα…

Στην aic επίσης θα βρείτε όλα τα στοιχεία δομημένης καλωδίωσης που θα χρειαστούν σε μία εγκατάσταση, όπως οι οπτικοί κατανεμητές, τα patch panel και τα cable manager.