Τα VoIP (Voice over IP) τηλεφωνικά κέντρα υποστηρίζουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί απ’ όπου κι αν βρίσκεται μέσω σταθερής συσκευής, εφαρμογής στο κινητό ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής σύνδεσης ίντερνετ.

Πλεονεκτήματα

 • Μηδενικό κόστος κλήσης σε ενοποιημένα δίκτυα
 • Μεγάλη μείωση τηλεπικοινωνιακών τελών
 • Άμεση επέκταση
 • Άμεση μεταφορά
 • Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες
 • Αύξηση της παραγωγικότητας, της ευελιξίας και της  ασφάλειας,
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συνεργατικά, προσαρμοστικά περιβάλλοντα εργασίας, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι ομάδες εργασίας σας.

Υλοποίηση

Οι πιστοποιημένοι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν όλα τα στάδια υλοποίησης ενός τηλεφωνικού κέντρου με στόχο την σωστή εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής του.

Τα στάδια που ακολουθούνται αποτελούνται από τα παρακάτω βήματα:

 • Επιτόπια καταγραφή και μελέτη του χώρου εγκατάστασης
 • Παροχή συμβουλών βασισμένες στις ανάγκες σας
 • Δικτύωση τηλεφωνικών κέντρων για υποκαταστήματα επιχειρήσεων
 • Μείωση του κόστους κλήσεων
 • Ολοκληρωμένη μελέτη δικτύωσης, εγκατάστασης και λειτουργιών
 • Εγκατάσταση απαραίτητων καναλιών, καλωδίωσης και κατανεμητών
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών
 • Εκπαίδευση λειτουργίας και παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συστήματος με όργανα τελευταίας τεχνολογίας
 • Πλήρης υποστήριξη βάση συμβολαίου συντήρησης

Ψηφιακά, υβριδικά και VoIP τηλεφωνικά κέντρα  από τους πιο καταξιωμένους κατασκευαστές στο χώρο παγκοσμίως.