Τι είναι

Τα VOIP τηλεφωνικά κέντρα υποστηρίζουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Μπορείτε να επεκτείνετε τις σταθερές υπηρεσίες επικοινωνιών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους εργασίας, σε γραφεία υποκαταστημάτων ή στην εργασία από απόσταση.
Με τις λύσεις  VOIP μπορείτε να αποκτήσετε το πλεονέκτημα της παραγωγικότητας, της ευελιξίας και της  ασφάλειας, καθώς και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συνεργατικά, προσαρμοστικά περιβάλλοντα εργασίας, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι ομάδες εργασίας σας.

Με τις λύσεις VOIP είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοστικών περιβαλλόντων εργασίας που παρέχουν δυναμικούς νέους τρόπους συνεργασίας σε πελάτες, συναδέλφους και επαγγελματικούς συνεργάτες.

Υλοποίηση

Εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουν όλα τα στάδια υλοποίησης ενός τηλεφωνικού κέντρου με στόχο την σωστή εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής του.

Τα στάδια που ακολουθούνται αποτελούνται απο τα παρακάτω βήματα:

 • Επιτόπια καταγραφή και μελέτη του χώρου εγκατάστασης
 • Παροχή συμβουλών βασισμένες στις ανάγκες σας
 • Δικτύωση τηλεφωνικών κέντρων για υποκαταστήματα επιχειρήσεων
 • Μείωση του κόστους κλήσεων
 • Ολοκληρωμένη μελέτη δικτύωσης, εγκατάστασης και λειτουργιών
 • Εγκατάσταση απαραίτητων καναλιών, καλωδίωσης και κατανεμητών
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών
 • Εκπαίδευση λειτουργίας και παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συστήματος με όργανα τελευταίας τεχνολογίας
 • Πλήρης υποστήριξη βάση συμβολαίου συντήρησης

Πλεονεκτήματα

 • Μηδενικό κόστος κλήσης σε ενοποιημένα δίκτυα
 • Μείωση τηλεπικοινωνιακών τελών
 • Άμεση επέκταση
 • Άμεση μεταφορά
 • Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες

Ψηφιακά, υβριδικά και VoIP τηλεφωνικά κέντρα  από τους πιο καταξιωμένους κατασκευαστές στο χώρο παγκοσμίως.