Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα  την ολοκληρωμένη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (Ups) για την προστασία των ευαίσθητων συστημάτων σας  και την διατήρηση σε λειτουργία των υπολογιστικών κέντρων ή γραφείων που βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Ανάλογα με την εκτίμηση – μελέτη που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο σας θα αναλάβουμε να τοποθετήσουμε τις κόκκινες πρίζες ασφαλείας σε νέες ή στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις σας καθώς και κάθε απαραίτητο ηλεκτρολογικό στοιχείο που απαιτεί η μελέτη και εγκατάσταση.