Τι είναι

Το WiFi Hot Spot με Captive Portal είναι μια  συνολική λύση ασφαλούς και ελεγχόμενης ασύρματης πρόσβασης στο Internet. Για τον έλεγχο της πρόσβασης εγκαθιστούμε Captive Portal ανοιχτού κώδικα. Όταν ένας χρήστης συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο, το Captive Portal παρουσιάζει μια ιστοσελίδα για την προβολή της επιχείρησης, στην οποία ο χρήστης καλείται να εισάγει όνομα και κωδικό. Εάν το όνομα χρήστη και ο κωδικός που θα εισαχθούν είναι έγκυρα, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Internet ,ελεγχόμενη βάσει της πολιτικής που έχουμε ορίσει. Εάν το όνομα χρήστη, ή ο κωδικός δεν είναι έγκυρα, η πρόσβασή του στο Internet, είναι αδύνατη.

Μία άλλη μέθοδος πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο είναι η Αποδοχή των όρων χρήσης που έχουμε ορίσει.

Πλεονεκτήματα

  • Εύχρηστο interface
  • Ονόμα χρήστη και κωδικό για κάθε πελάτη
  • Προώθηση της επιχείρησής σας
  • Ασφάλεια του δικτύου σας από κακόβουλες πράξεις